Artiklar 2012

Artikel: All musik är skapad av livets Gud

Senaste tidens debatt om frikyrkan som bär eller eventuellt inte har också berört musik. När musik berörs så blir det ofta i skarpa tonlägen och med mycket känslor. När Mozarts musik var ung så sa man att ”Så där kan man väl inte göra heller! Vad skulle Bach ha sagt…