Om

Peter Stolpestad är sedan april 2017 länsmusikchef för Stiftelsen Östgötamusiken.

Peter Stolpestad tog musikerexamen som slagverkare 1995 från Norges Musikhögskola efter studier för bland annat professor Kjell Samkopf, Rune Martinsen samt Tryggve Wefring.

Under studietiden var Stolpestad ofta anlitad som pukslagare och slagverkare i Oslo Filharmoniska Orkester, Norsk Kringkastingsorkester samt på Den Norske Opera. 1995 antogs Stolpestad till diplomutbildningarna vid Norges Musikhögskola samt Musikhögskolan i Göteborg och 1996 anställdes han som slagverkare vid Marinens Musikkår i Karlskrona efter ett års diplomstudier i Göteborg för professor Einar Nielsen.

Stolpestad har erhållit stipendier från Kungliga Musikaliska Akademien, Helge Ax:son Johnson, Militärmusiksamfundet samt Sten Frykbergs minnesfond. Några av dessa bidrog till ett studiebesök hos The US Navy Band i Washington samt till The Cleveland Orchestra.

Som fackordförande för musikerna inom Försvarsmakten så har Stolpestad under en lång period jobbat för Marinens Musikkårs bevarande, främst i samband med att Försvarsmakten 2013 föreslog en nedläggning av kåren. På grund av ihärdigt fackligt lobbyarbete som pågick under flera år så meddelade regeringen 2015 att musikkåren skall vara kvar. 2016 tilldelades Stolpestad Militärmusiksamfundets medalj ”Pro Musica Militare” i guld med motiveringen Peter var den eldsjäl som drev stora delar av det lobbyarbete som drogs igång i samband med hotet om nedläggning av MMK. Som facklig representant bidrog han starkt till den positiva opinion som skapades för ett bevarande. Med oförtröttlig energi jobbade han vidare trots flera motgångar och vägrade ge upp hoppet förrän slaget var vunnet.

Peter Stolpestad skriver också krönikor, artiklar och skivrecensioner.