Bernarda Fink – Bach solo cantatas

Harmonia Mundi (2009)

Bernarda Fink – Bach solo cantatas

Avkopplande toner kommer från Johann Sebastian Bach, barockens fader. Bach komponerade över 1100 titlar under sina 65 år – kantater, mässor, passioner, orgelverk och intar således en särställning bland alla tiders kompositörer. Mezzosopranen Bernarda Fink och Freiburger Barockorkester presenterar tre av Bach´s sakrala kantater med de engelska titlarna My heart shall possess God alone, Contended rest – beloved heart´s desire och Mind and spirit are bewildered. Bach som ibland kallas för den femte evangelisten var största delen av sitt liv verksam i Leipzig som organist i Thomaskyrkan. Bach ägnade stor del av sin tid till att komponera musik för kyrkoåret där H-mollmässan, Matteuspassionen och Juloratoriet är de mest kända. Mezzosopranen Bernarda Fink är en mycket välkänd tolkare av Bach´s musik och tillsammans med den strålande barockorkestern känns den här inspelningen riktigt värdefull. Som jag tidigare sagt så är det viktigt att känna till vilka som har gjort tydliga avtryck i musikhistorien. Bach är nog det tydligaste avtrycket.

/Peter Stolpestad (publicerad i Pingst.se 2009)

Publicerad i kategorin: Recensioner 2009