Liza – Elva sånger om tro

TalkingMusic (2011)

Liza – Elva sånger om tro

År 2008 skrev jag några rader om Liza Lundkvist mycket personliga jazzplatta Stilla och att jag då såg fram emot fler låtar av och med Liza. Jag är glad att Liza nu dokumenterat sina nya personliga sånger, här tillsammans med eget pianoackompanjemang. Elva sånger om tro är just elva sånger om hennes liv, tro och tvivel till en bitvis jazzuid form. Ofta vill vi i våra sånger få så mycket sagt och alltför ofta omges orden av ett myller av toner som ibland dränker budskapet. Liza har skalat bort allt onödigt och lyckas med enkla medel att förmedla det hon vill – sina sånger om tro. I en tid där vi försöker hinna så mycket, så snabbt och effektivt så finns det ett värde i att med musikens hjälp få lugna ner och känna in Gud. På den här skivan finns sånger som Kom Gud, Ditt barn och Dina andetag som alla har en personlig prägel. Elva sånger om tro passar utmärkt för den uppbokade nutidsmänniskan att softa till. Sångerna är också lämpliga i gudstjänst- och konsertsammanhang. Liza skriver i förordet till den inledande sången: Om att se i backspegeln och se det som blev mitt liv. Om att tänka på, och kanske vara lite rädd för, den okända framtiden. Men att hoppas och tro att någon delar allt med oss. Så sant.

/Peter Stolpestad (publicerad i Världen idag 20110209)

Publicerad i kategorin: Recensioner 2011