Messiaen – Vingt regards sur l´enfant Jesus

Naxos (1993)

Messiaen – Vingt regards sur l´enfant Jesus

Den norske pianisten Håkon Austbö är en god tolkare av den franske tonsättaren Olivier Messiaens musik. Austbö som studerat piano på bland annat Musikkonservatoriet i Paris och på Julliard School of Music i New York har uppmärksammats efter att ha vunnit en rad internationella pianotävlingar. Vingt regards sur l´enfant Jesus (komponerat 1944) som Austbö spelat in 1993 är ett monumentalt verk som inte bara kräver fingerfärdighet utan också god inlevelseförmåga. Verket som på svenska heter Tjugo betraktelser över Jesusbarnet är ett av Olivier Messiaens många verk där bibelordet ligger till grund. Den djupt troende Messiaen har skrivit ett stort antal orkester-, orgel- och pianoverk där hans kristna tro genomsyrar kompositionerna. Bibeln är full av berättelser som genom tiderna tonsatts med varierad musikalisk dräkt. Bach, Händel och på 1900-talet Messiaen är några av de stora som haft Bibeln som rättesnöre. I Vingts regards har Messiaen gett satserna namn som Faderns betraktelse, Genom Honom blev allt till, Tidens betraktelse, Glädjens Andes betraktelse, Korsets betraktelse etc. Verket visar upp en hel värld av uttryck, från meditativt till explosivt. Messiaens musik är glödhet, dramatisk, målande och full av energi. Den är en tydlig förstärkare av de bibliska berättelserna. Austbö lyckas genom varje anslag förmedla Messiaens intentioner på den här strålande inspelningen. Messiaen anställdes som ung 20-åring som organist i La Trinité i Paris. Han fick precis som Håkon Austbö sin musikaliska träning på Pariskonservatoriet och hade där lärare som Marcel Dupré och Paul Dukas. 1940 tillfångatogs Messiaen av tyskarna och komponerade i fångenskap den berömda Kvartetten till tidens ände i fånglägret i Silesia. 1966 blev han professor i komposition och fortsatte att spela i sin kyrka La Trinité fram till sin död 1992. Denne store kompositör kommer att höras betydligt mer nästa år eftersom hans hundraårsjubileum då kommer att uppmärksammas. Bland annat med festivaler i Frankrike förstås men också i Stockholm. Tyvärr spelas hans pianomusik alltför sällan i våra kyrkor. Efter att ha lyssnat på denna skiva så funderar jag på varför.

/Peter Stolpestad (publicerad i Pingst.se 2007)

Publicerad i kategorin: Recensioner 2007