Robert Eriksson/Paul Biktor Börjesson – Pilgrimssånger

Davidmedia (2013)

Robert Eriksson/Paul Biktor Börjesson – Pilgrimssånger

Pilgrimssånger innehåller enkla sånger att sjunga med i. En ypperlig dokumentation av både äldre och nyskrivet material som absolut kommer att användas flitigt i kyrkor och kapell. Eriksson och Börjesson är två brinnande musiker som flitigt använder sången i sin dagliga vandring. Skivan presenterar behaglig musik som fått nya kläder och som knyter ihop 1800-tal med nutid. Många sånger är äldre hymner som översatts av Eriksson och Börjesson och på skivan hör vi också den nykomponerade “Nåd och sanning” av Paul Biktor Börjesson som tillhör en av produktionens bättre. Ibland kan det vara svårt att avgöra om psalmerna är från 2013 eller 1870 vilket är imponerande. Släktskapet mellan gammalt och nytt blir påtagligt. Något som verkar ha blivit tradition på nutidens psalm- och lovsånger är kombon av banjo, dobro, dragspel och fiol. Kombinationen ger en folklig ton och tillsammans med den välmusicerande orkestern så blir det en skön mix. Psalmer som ger bästa avkoppling är “My Hidingplace”, “Holy Ghost With Light Divine” och “Blessed Savior Hear Thou Me”, alla äldre sånger som andas dåtid men som tack vare skivans duktiga musikanter får en tidlös karaktär. Davidmedia tar föredömligt på sig ledartröjan vad gäller bevarande och utvecklande av psalmsång vilket blir en god investering för framtiden.

/Peter Stolpestad (publicerad i Dagen 20130524)

 

Publicerad i kategorin: Recensioner 2013