Sergej Rachmaninov – 24 preludes

Steven Osborne/Hyperion (2009)

Sergej Rachmaninov – 24 preludes

Rachmaninovs musik är full av kontraster och kräver stor teknisk förmåga. Att få fram uttrycket och det romantiska i Rachmaninovs bitvis komplexa notbild kräver en mycket god utövare. Skotten Steven Osborne lyckas förmedla dessa av Rachmaninovs ofta inspelade preludier på ett genialiskt och medryckande sätt. Osborne som rönt många fina priser och blivit rosad av kritikerna visar att han behärskar sitt instrument till fullo. Rachmaninovs musik blir för den nyfikne lyssnaren något spännande och tilltalande tack vare Steven Osbornes tolkningar. Ryssen Sergej Rachmaninov (1873-1943) slutför den romantiska musikepoken med sina musikaliskt känslomässiga svängningar och tekniskt kluriga passager. Många av hans verk är ofta spelade och anses vara ett tecken på uppnådd virtuositet hos pianisten. Rachmaninov själv var en enorm pianist som med sina stora händer lätt tog ett intervall om tretton heltoner. Det du!

/Peter Stolpestad (publicerad i Pingst.se 2009)

Publicerad i kategorin: Recensioner 2009